HR logo HR digitální vydání

Saturn

Počátkem ledna je Saturn krátce viditelný spolu s Jupiterem večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Kozoroha, kde zůstává po celý letošní rok. Konjunkce se Sluncem nastává 24. 1. ve 4 h SEČ. V největší vzdálenosti od Země (10,968 au) je Saturn 23. 1. ve 22 h SEČ. Postupně se zavírající prstence stále sledujeme ze severní strany, pozorovatelé na severní polokouli je tudíž v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“.

Na ranní obloze se Saturn začíná objevovat v březnu nízko nad jihovýchodním obzorem stále společně s Jupiterem. Během jara se viditelnost planety zlepšuje. Na konci dubna se Saturn na začátku občanského soumraku nachází ve výšce 15° nad jihovýchodním obzorem. Dne 23. 5. ve 21 h SEČ je Saturn v zastávce a poté se pohybuje zpětně až do 11. 10., kdy je ve 4 h SEČ opět stacionární a nadále se pak do konce roku pohybuje přímo. Období nejlepší viditelnosti Saturnu trvá od července do konce září.

Do opozice se Sluncem se Saturn dostává 2. 8. v 7 h SEČ a téhož dne ve 12 h SEČ se nachází v nejmenší vzdálenosti od Země (8,935 au). Planeta v té době vrcholí ve výšce více než 21° nad jižním obzorem a dosahuje maximální jasnosti +0,2 mag. Velká poloosa prstence má v době opozice zdánlivý rozměr 21,1", malá poloosa 6,7".

V říjnu je Saturn pozorovatelný v první polovině noci, v listopadu a prosinci pak večer na jihozápadě, stále společně s Jupiterem, a navíc také s Venuší. Díky mírně stoupající deklinaci a prodlužování noci se pořád nachází poměrně vysoko na obloze – v polovině listopadu je na konci občanského soumraku více než 20° a na konci roku ještě 14° nad obzorem.