HR logo HR digitální vydání

Saturn

Počátkem ledna 2022 je Saturn krátce viditelný večer nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Kozoroha, ve kterém zůstává po celý letošní rok. Pohybuje se v blízkosti hvězd δ Cap a ϒ Cap. Dne 4. 2. se ve 14 h Saturn dostává do největší vzdálenosti od Země (10,898 au) a téhož dne ve 20 h nastává konjunkce se Sluncem. Postupně se zavírající prstence sledujeme ze severní strany, pozorovatelé na severní zemské polokouli je tudíž v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“.

Na ranní obloze se Saturn začíná objevovat na konci března nízko nad jihovýchodním obzorem v těsném seskupení s Venuší a Marsem. Dne 28. 3. ve 20 h nastává konjunkce s Venuší (2,11°) a 5. 4. ve 3 h pak těsná konjunkce (0,31°) s Marsem. V průběhu jara se viditelnost planety zlepšuje jen pomalu, výrazněji se zlepší v létě. V polovině května najdeme Saturn na začátku občanského soumraku ve výšce 15° nad jihovýchodním obzorem na světlé obloze. Dne 5. 6. v 15 h je Saturn v zastávce a poté se pohybuje zpětně až do 23. 10., kdy je v 10 h opět stacionární. Do konce roku se pak pohybuje přímo.

Období nejlepší viditelnosti Saturnu trvá od července do konce září. Opozice Saturnu se Sluncem nastává 14. 8. v 18 h a téhož dne ve 23 h se planeta nachází v nejmenší vzdálenosti od Země (8,857 au). Vrcholí ve výšce téměř 25° nad jižním obzorem a dosahuje maximální jasnosti +0,7 mag. Velká poloosa prstence má v době opozice zdánlivý rozměr 21,3", malá poloosa 5,1".

V říjnu je Saturn pozorovatelný v první polovině noci, v listopadu a prosinci pak večer na jihu a jihozápadě. Koncem listopadu najdeme Saturn na konci občanského soumraku 24° nad jižním obzorem, na konci roku je ve stejnou dobu 21° nad jihozápadním obzorem a zapadá krátce před dvacátou hodinou.