HR logo HR digitální vydání

Merkur

V roce 2022 nastane sedm maximálních elongací Merkuru, čtyři východní a tři západní. Na večerní obloze můžeme Merkur spatřit hned na začátku roku. Nachází se nízko nad jihozápadním obzorem nedaleko Venuše a Saturnu. Největší východní elongace (19°) nastává 7. 1. v 11 h. Jasnost Merkuru v tomto období klesá z -0,7 mag na začátku ledna na +1,0 mag v polovině měsíce, kdy toto období viditelnosti končí. Po dolní konjunkci se Sluncem 23. 1. v 11 h následuje největší západní elongace 16. 2. ve 22 h. Při ní se Merkur nachází velmi nízko nad jihovýchodním obzorem a ztrácí se v červáncích. Jasnost se pohybuje mezi +1,2 mag na začátku února po +0,1 mag při maximální elongaci.

Po horní konjunkci se Sluncem 3. 4. v 0 h přichází druhá maximální východní elongace (21°), která nastává 29. 4. v 9 h. Jedná se o období nejlepší viditelnosti Merkuru na večerní obloze v letošním roce. Dne 14. 4. se Merkur na konci občanského soumraku nachází ve výšce 5° nad ZSZ obzorem a v dalších dnech stoupá. Jasnost má hodnotu -1,3  mag a naopak klesá. Při maximální elongaci je Merkur na konci občanského soumraku 13° nad obzorem a jeho jasnost je +0,3 mag. Na začátku května pak planeta rychle mizí u Slunce. Dne 21. 5. ve 20 h projde dolní konjunkcí.

Při následující největší západní elongaci (23°) 16. 6. v 16 h a také maximální východní elongaci (27°) 27. 8. v 17 h je Merkur nepozorovatelný. Mezi tím projde 16. 7. ve 21 h horní konjunkcí se Sluncem.

Po následující dolní konjunkci se Sluncem 23. 9. v 8 h přichází období nejlepší viditelnosti Merkuru na ranní obloze, a to při maximální západní elongaci (18°) dne 8. 10. ve 22 h. První říjnové ráno najdeme Merkur počátkem občanského soumraku ve výšce necelých 6° nad východním obzorem. Jasnost planety je +1,4 mag a během dalšího týdne vystoupá k záporným hodnotám. Při největší elongaci dosáhne Merkur na začátku občanského soumraku výšky 11°. Poté zvolna zamíří k obzoru, ale pozorovatelný bude až do 22. 10., kdy bude mít jasnost -1,0 mag, ale na počátku občanského soumraku se bude nacházet jen 5° nad obzorem.

Po horní konjunkci se Sluncem 8. 11. v 18 h nás čeká maximální východní elongace, letos již čtvrtá. Merkur se při ní objeví na večerní obloze v den zimního slunovratu. Počátkem občanského soumraku bude pouhých 5° nad jihozápadním obzorem a v dalších večerech zůstane na stejném místě. Do konce prosince zeslábne z -0,5 mag na +0,9 mag. Dne 25. 12. v 15 h nastane konjunkce Merkuru s Venuší (1,44°) a brzy poté se Merkur ztratí v červáncích.