HR logo HR digitální vydání

Saturn

Saturn se téměř celý rok zdržuje v souhvězdí Panny. Na počátku roku se pohybuje přímo, 8. 2. je v zastávce a začíná se pohybovat zpětně až do 26. 6., kdy je stacionární v blízkosti Spiky (α Vir). Během roku nastávají také dvě konjunkce Saturnu se Spikou: 16. 5. ve 13 h SEČ a 3. 8. v 16 h SEČ.

Na začátku roku je Saturn pozorovatelný ráno. Počátkem února vychází už o půlnoci a během noci vystoupá až do výšky 35° nad jižním obzorem. Na počátku občanského soumraku svítí 25° nad jihozápadním obzorem ve společnosti Marsu. Opozice se Sluncem nastává 15. 4. v 19 h SEČ, o hodinu později je Saturn nejblíže Zemi (8,720 AU). Jasnost planety dosahuje +0,2 mag. V létě se Saturn přesouvá na večerní oblohu. Během srpna se do těsné blízkosti Saturnu dostává Mars. Ke vzájemné konjunkci obou planet dochází 15. 8. ve 12 h SEČ a 22. 8. můžeme večer nízko nad jihozápadním obzorem pozorovat seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky. Počátkem září období viditelnosti planety končí, na konci soumraku je už jen 8° nad západním obzorem, jasnost je na minimu +0,8 mag. Konjunkce se Sluncem nastává 25. 10. v 10 h SEČ, o hodinu dříve se Saturn ocitá v největší vzdálenosti od Země (10,768 AU).

Na ranní obloze se Saturn znovu objevuje v polovině listopadu. 27. 11. se dostává do těsné konjunkce s Venuší (Saturn bude 0,5° severně) a na ranní obloze můžeme pozorovat seskupení Saturnu, Venuše a Merkuru nízko nad jihovýchodním obzorem. Podobné seskupení, navíc se srpkem Měsíce, se opakuje okolo 11. 12. Tehdy je Saturn ráno na konci občanského soumraku 23° nad jihojihovýchodním obzorem.