HR logo HR digitální vydání

Mars

Počátkem roku vychází Mars krátce po 22. hodině a je pozorovatelný až do rána. Jeho viditelnost se dále zlepšuje. Od poloviny února do začátku dubna je pozorovatelný po celou noc. Pohybuje se na hranici souhvězdí Lva a Panny, zpočátku přímo, už 25. 1. bude v zastávce a začne se pohybovat zpětně. V opozici se Sluncem je 3. 3. ve 21 h SEČ. O dva dny později, 5. 3. v 18 h SEČ, se Mars ocitne nejblíže Zemi. Vzdálenost ovšem činí téměř 101 milion km (0,674 AU), takže přes poměrně vysokou deklinaci (+10°) není letošní opozice příliš příznivá z hlediska pozorování albedových útvarů a dalších detailů Marsova povrchu. Úhlový průměr kotoučku planety se blíží 14" a maximální jasnost dosahuje -1,2 mag.

Po opozici se Sluncem se Mars přesouvá na večerní oblohu. Na konci června zapadá už před půlnocí, na konci občanského soumraku je 22° nad západním obzorem. Zdánlivý průměr kotoučku planety je již jen necelých 7". Poté je Mars pozorovatelný až do konce roku, ale jen velmi nízko nad jihozápadním obzorem. V červenci je na konci soumraku jen 13° nad obzorem, v srpnu 8°, v září a říjnu pouhých 6°, na konci listopadu 8° a koncem prosince 9°. Jasnost Marsu klesne na +1,2 mag.

Ze souhvězdí Lva, kde je 15. 4. ve 13 h SEČ opět v zastávce 4,3° východně od Regula (α Leo), se Mars prográdně přesouvá do souhvězdí Panny, v němž dochází 15. 8. ve 12 h SEČ ke konjunkci se Saturnem. V červnu, červenci a srpnu můžeme večer nízko nad západním či jihozápadním obzorem pozorovat seskupení Marsu se Saturnem a Spikou (α Vir), případně i Měsícem. Během podzimu prochází Mars souhvězdími Vah, Štíra, Hadonoše a Střelce, kde v listopadu dosahuje nejnižší deklinace (-24,5°). Na konci roku jej zastihneme v souhvězdí Kozoroha.

Za pozornost stojí také dvě relativně blízké konjunkce s Měsícem. 19. 9. ve 22 h SEČ je Mars 0,9° severně a 18. 10. ve 14 h SEČ 1,1° opět severně od středu měsíčního disku. V obou případech je přiblížení Měsíce k Marsu pozorovatelné večer velmi nízko nad jihozápadním obzorem.