HR logo HR digitální vydání

Jupiter

Na začátku roku svítí Jupiter po setmění vysoko na jihovýchodě, kulminuje okolo 19. hodiny 50° nad jižním obzorem. Období dobré viditelnosti na večerní obloze končí v polovině dubna, kdy je na konci občanského soumraku už jen 10° nad západním obzorem. Během zimy a počátkem jara nastává několik zajímavých konjunkcí a seskupení těles sluneční soustavy a hvězd s Jupiterem. Po celý březen se v blízkosti Jupitera nachází Venuše. Podrobnosti najde čtenář v kalendáři úkazů.

Od počátku roku se Jupiter pohybuje přímo. Ze souhvězdí Ryb, kde je na začátku ledna, se přesouvá do Berana, jímž prochází až do konjunkce se Sluncem. Konjunkce nastává 13. 5. ve 14 h SEČ. O dva dny později, 15. 5. ve 22 h SEČ, je planeta v nejdále od Země (6,010 AU). Po konjunkci se Sluncem až do konce roku setrvává v souhvězdí Býka.

Na ranní obloze se Jupiter začíná znovu objevovat v červenci, opět ve společnosti Venuše. 3. 7. v 11 h dochází ke kvazikonjunkci obou planet. Jupiter je na počátku občanského soumraku 13° nad východním obzorem. V červenci je na ranní obloze pozorovatelné těsné seskupení Měsíce, Venuše, Jupitera, Aldebaranu (α Tau) a hvězdokupy Plejády. Malým dalekohledem lze v blízkosti Jupitera vyhledat planetku Vesta a trpasličí planetu Ceres. Uprostřed tohoto období, 15. 7., nastane zákryt Jupitera a jeho satelitů Měsícem, jehož celý průběh budeme moci sledovat nad východním obzorem. Úkaz začne vstupem měsíčku Europa za osvětlenou část měsíčního srpku krátce po 2. hodině a 30. minutě (SEČ). Jupiter bude v té době 14° nad obzorem. Následovat budou vstupy Io, Jupitera, Ganymeda a Callisto. Pozorovatelné budou i výstupy zpoza Měsíce ve stejném pořadí. Callisto se za neosvětleným okrajem Měsíce vynoří hodinu po začátku úkazu na počátku občanského soumraku ve výšce 23° nad obzorem. Podobné seskupení, jako v červenci, můžeme pozorovat i v srpnu. Jupiter je za ranního soumraku již ve výšce 45° nad východním obzorem.

Na konci léta se pohyb Jupitera mezi hvězdami zpomaluje, od 4. 10., kdy je planeta stacionární, se až do konce roku pohybuje zpětně. Opozice se Sluncem nastává 3. 12. ve 3 h SEČ. Jupiter je v té době pozorovatelný po celou noc a jeho jasnost dosahuje -2,8 mag.