HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Jupiter

měsíc
den
l b r měsíc
den
l b r
° ° ° ° ° °
12. 25 40.30 -1.13 4.971 7. 12 58.34 -0.88 5.014
1. 14 42.12 -1.11 4.975 8. 1 60.13 -0.84 5.019
2. 3 43.93 -1.09 4.978 21 61.91 -0.81 5.024
23 45.74 -1.07 4.982 9. 10 63.69 -0.78 5.030
3. 14 47.55 -1.04 4.986 30 65.46 -0.75 5.035
4. 3 49.36 -1.02 4.990 10. 20 67.23 -0.72 5.041
23 51.16 -0.99 4.994 11. 9 68.99 -0.68 5.047
5. 13 52.96 -0.96 4.999 29 70.76 -0.65 5.053
6. 2 54.76 -0.93 5.004 12. 19 72.51 -0.61 5.059
22 56.55 -0.91 5.009 1. 8 74.27 -0.58 5.066
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0