HR logo HR digitální vydání

Geocentrické úkazy

Jupiter

úkaz měsíc den hodina
(SEČ)
planeta stacionární 10 4 15
konjunkce 5 13 14
opozice 12 3 3
největší vzdálenost ( 6.010) 5 15 22
nejmenší vzdálenost ( 4.069) 12 1 16