HR logo HR digitální vydání

Merkur

V roce 2015 nastává sedm maximálních elongací Merkuru, čtyři východní a tři západní. Poprvé se Merkur objevuje hned na začátku roku večer nízko nad jihozápadním obzorem v těsném sousedství Venuše. Ke konjunkci planet v délce nedojde, ale 12. 1. v 6 h SEČ se obě tělesa přiblíží na úhlovou vzdálenost 0,7°. Jasnost Merkuru v té době činí -0,7 mag. Největší východní elongace (19° od Slunce) dosahuje 14. 1. ve 21 h SEČ, jasnost planety ale rychle klesá, 23. 1. už je pouze okolo +1,0 mag a období viditelnosti Merkuru končí. Dolní konjunkce se Sluncem nastává 30. 1. v 15 h SEČ.

Největší západní elongace Merkuru (27° od Slunce) pak nastává 24. 2. v 17 h SEČ. Planeta je však v tomto období prakticky nepozorovatelná. Následující horní konjunkcí se Sluncem projde Merkur 10. 4. v 5 h SEČ a poté jej čeká období mimořádně dobré viditelnosti na večerní obloze. Okolo 20. dubna se už planeta objevuje nad západoseverozápadním obzorem, tentokrát v blízkosti Marsu. Dne 23. 4. se obě planety ocitnou v konjunkci, ale Mars (+1,4 mag) bude zřejmě v blízkosti Merkuru dohledatelný jen triedrem či dalekohledem. Jasnost Merkuru bude v té době -1,1 mag. Do největší východní elongace (21° od Slunce), která nastává 7. 5. v 6 h SEČ, jasnost Merkuru klesne na +0,4 mag, ale planeta je na konci občanského soumraku 11° nad obzorem a zapadá až 20 minut před začátkem astronomické noci. Poté rychle slábne a v polovině května už je nepozorovatelná.

Další dolní konjunkce se Sluncem nastává 30. 5. v 18 h SEČ. Při následující maximální západní elongaci (22° od Slunce), v níž se ocitne 24. 6. v 18 h SEČ, bude Merkur ráno na východoseverovýchodě kvůli nízké jasnosti a přesvětlené obloze krátce po letním slunovratu opět prakticky nepozorovatelný. Po horní konjunkci se Sluncem 23. 7. ve 20 h SEČ následuje největší východní elongace (27° od Slunce) 4. 9. v 11 h SEČ, při níž je Merkur zcela nepozorovatelný, a poté dolní konjunkce se Sluncem 30. 9. v 16 h SEČ.

Jediné letošní období viditelnosti Merkuru na ranní obloze nastává v říjnu, je ale velmi příznivé. Z červánků nad východním obzorem se planeta vynoří okolo 9. 10. Na počátku občanského soumraku je 7° nad východním obzorem a jasnost má +1,0 mag. V dalších dnech zjasňuje a stoupá; při největší západní elongaci (18° od Slunce) 16. 10. v 5 h SEČ má jasnost -0,5 mag, vychází současně s koncem astronomické noci a na začátku občanského soumraku je 11° nad obzorem. Díky dalšímu zjasňování je Merkur pozorovatelný až do konce října, kdy dosáhne -1,0 mag, začátkem listopadu se však stane nepozorovatelným.

Po horní konjunkci se Sluncem 17. 11. v 16 h SEČ se Merkur letos naposledy objeví na večerní obloze krátce před vánocemi. Toto období viditelnosti vyvrcholí největší východní elongací (20° od Slunce) 29. 12. ve 3 h SEČ. Na přelomu roku bude planetu možné spatřit na konci občanského soumraku ve výšce 6° nad jihozápadním obzorem. Jasnost bude mít okolo -0,4 mag.