HR logo HR digitální vydání

Saturn

Saturn se pohybuje na hranici mezi souhvězdími Vah a Štíra, nedaleko hvězdy Acrab (β Sco). Prstence pozorujeme ze severní strany, tedy pozorovatelé na severní polokouli je v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“. Zdánlivý rozměr malé osy prstenců je větší než průměr kotoučku planety a nadále se prstence otevírají.

Počátkem roku je Saturn pozorovatelný ráno, vychází okolo 5. hodiny, na konci astronomické noci jej uvidíme 9,5° nad jihovýchodním obzorem a jeho viditelnost se dále zlepšuje. Na konci března je pozorovatelný ve druhé polovině noci, v květnu po celou noc. V lednu a únoru se planeta pohybuje přímo, 14. 3. ve 23 h SEČ je zastávce a začíná se pohybovat zpětně. Opozice se Sluncem nastává 23. 5. ve 3 h SEČ, týž den ve 4 h SEČ je Saturn nejblíže Zemi (8,967 AU). Jasnost planety dosahuje +0,0 mag. Velká poloosa Saturnova prstence má v době opozice zdánlivý rozměr 21,0", malá poloosa 8,7". V létě se Saturn přesouvá na večerní oblohu. V další zastávce je 2. 8. ve 21 h SEČ a poté se opět pohybuje přímo.

Období viditelnosti Saturnu končí na začátku října, kdy planeta zapadá na konci nautického soumraku. Dne 29. 11. ve 23 h SEČ se Saturn ocitá v největší vzdálenosti od Země (10,992 AU), konjunkce se Sluncem nastává 30. 11. v 1 h SEČ.

V listopadu a téměř po celý prosinec je Saturn nepozorovatelný. Znovu se objevuje na ranní obloze na samém konci roku, kdy ráno vychází na konci astronomické noci a na počátku nautického soumraku jej najdeme 7° nad jihovýchodním obzorem ve společnosti Venuše.