HR logo HR digitální vydání

Mars

Letošní rok patří z hlediska pozorovatelnosti Marsu k těm nepříznivým, protože nenastává opozice se Sluncem a planeta je daleko od Země. V první polovině roku se drží na večerní obloze, po celou dobu díky stoupající deklinaci zapadá okolo 20. hodiny, ale s ustupujícím soumrakem se viditelnost Marsu postupně zhoršuje. Počátkem ledna planetu spatříme na konci nautického soumraku 16° nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Kozoroha; po celý rok se pohybuje přímo. Ještě v první polovině ledna se přesune do Vodnáře, o měsíc později do souhvězdí Ryb. V únoru a březnu najdeme Mars večer nad západním obzorem, v březnu už poměrně nízko – na konci nautického soumraku ve výšce 8°. Na konci března Mars přechází do souhvězdí Berana, v polovině dubna zapadá s koncem nautického soumraku a ve druhé polovině dubna už se ztratí v červáncích.

V květnu, červnu a červenci je Mars nepozorovatelný. Konjunkce se Sluncem nastává 14. 6. v 17 h SEČ v souhvězdí Býka. Největší vzdálenosti od Země (2,587 AU) planeta dosáhne 11. 7. ve 13 h SEČ. Zdánlivý průměr kotoučku Marsu klesne ze 4,8" v lednu na 3,6" v červenci. Jasnost planety ve stejném období klesne z +1,1 mag na +1,6 mag.

Na začátku srpna se Mars přesouvá z Blíženců do souhvězdí Raka. V září se vrací na oblohu ráno nad východním obzorem, pohybuje se souhvězdím Lva. V polovině října jej na počátku nautického soumraku spatříme 14° nad východním obzorem. V té době také vznikne ráno nad východním obzorem seskupení tří planet, jež bude rámovat těsná konjunkce s Jupiterem (17. 10.; 0,4°) a počátkem listopadu podobně těsná konjunkce s Venuší (3. 11.; 0,7°). V té době už bude Mars s Venuší v souhvězdí Panny a k trojici planet se na několik dní přidá také Měsíc.

Na konci roku uvidíme Mars nedaleko hvězdy Spiky (α Vir). Vychází okolo 2. hodiny a na počátku nautického soumraku je 30° nad jižním obzorem. Jasnost planety stoupne na +1,2 mag a zdánlivý průměr jejího kotoučku na 5,6".