HR logo HR digitální vydání

Neptun

Planeta není viditelná prostým okem, k jejímu vyhledání však postačí triedr či malý astronomický dalekohled. Kotouček planety lze spolehlivě rozlišit až při zvětšení 200x či 300x. Po celý rok se zdržuje v souhvězdí Vodnáře mezi hvězdami σ Aqr a λ Aqr. Na začátku ledna je Neptun pozorovatelný na večerní obloze. Na konci nautického soumraku je 25° nad jihozápadním obzorem, do konce astronomického soumraku výška planety nad obzorem klesá na 21°. V průběhu ledna se elongace Neptunu zmenšuje a pozorovatelnost rychle zhoršuje. V únoru už je nepozorovatelný. Konjunkce se Sluncem nastává 26. 2. v 6 h SEČ a tentýž den ve 23 h SEČ je Neptun nejdále od Země (30,957 AU).

Znovu se planeta objevuje až ve druhé polovině května na ranní obloze. Na konci května je počátkem nautického soumraku 12° nad jihovýchodním obzorem. V červnu se kvůli absenci astronomické noci viditelnost Neptunu zlepšuje jen pomalu. Období nejlepší viditelnosti trvá od druhé poloviny července do poloviny října, kdy je planeta pozorovatelná po celou noc nebo většinu noci. Dne 12. 6. je ve 21 h SEČ Neptun stacionární a poté se pohybuje zpětně až do 18. 11., kdy je ve 22 h SEČ opět v zastávce a začíná se pohybovat přímo. Opozice se Sluncem nastává 1. 9. v 5 h SEČ. O den dříve, 31. 8. v 11 h SEČ, je vzdálenost mezi Zemí a Neptunem nejmenší (28,953 AU). Jasnost v období opozice dosahuje +7,8 mag.

Na podzim se planeta postupně přesouvá na večerní oblohu. Koncem listopadu se na začátku astronomické noci nachází 30° nad jižním obzorem a zapadá necelou hodinu před půlnocí, na konci roku zapadá už po 21. hodině.