HR logo HR digitální vydání

Mars

Mars

V roce 2018 nastává velká opozice Marsu, při níž se planeta přiblíží Zemi na nejmenší vzdálenost, a to 57,6 miliónu kilometrů. Na druhou stranu bude planeta kvůli nízké deklinaci během opozice jen nízko nad obzorem.

Na začátku ledna je Mars na ranní obloze v souhvězdí Vah spolu s Jupiterem. Vychází po třetí hodině ranní a počátkem nautického soumraku už svítí ve výšce 22° nad jižním obzorem, jasnost má +1,4 mag. Konjunkce s Jupiterem (0,2°) nastává 7. 1. ve 2 h SEČ.

Planeta se pohybuje přímo a z Vah přejde na konci ledna do Štíra, v únoru do Hadonoše a v polovině března do souhvězdí Střelce, kde 2. 4. v 17 h SEČ nastává konjunkce (1,3°) se Saturnem. Planety jsou pozorovatelné na ranní obloze. V polovině května přejde Mars do Kozoroha a koncem května už je viditelný ve druhé polovině noci. Dne 28. 6. v 15 h SEČ je stacionární a poté se pohybuje zpětně až do 28. 8., kdy je v 11 h SEČ opět v zastávce, a to na hranici souhvězdí Kozoroha a Střelce. Až do konce roku se pak pohybuje přímo, přes Kozoroha a Vodnáře se dostane do souhvězdí Ryb.

Období viditelnosti po celou noc je krátké. Trvá od poloviny července do konce první srpnové dekády. Opozice nastává 27. 7. v 6 h SEČ, v nejmenší vzdálenosti od Země (0,385 AU) se Mars ocitá 31. 7. v 9 h SEČ. Planeta v době opozice kulminuje o půlnoci pouhých 14,5° nad jižním obzorem. Jasnost Marsu dosáhne -2,8 mag a zdánlivý průměr kotoučku přesáhne 24".

Po opozici se viditelnost Marsu rychle omezuje na první polovinu noci, avšak díky rostoucí deklinaci a prodlužujícím se nocím planeta stoupá do větší výšky nad obzorem. Postupně ale klesá jasnost: na konci srpna je okolo -2,2 mag, na konci září -1,4 mag, počátkem prosince už jen 0,0 mag.

Dne 7. 12. v 15 h SEČ se Mars ocitá v těsné konjunkci s Neptunem (0,0°), která u nás nastává na denní obloze. Planety jsou však pozorovatelné večer v úhlové vzdálenosti přibližně 4´. Koncem roku se Mars na konci nautického soumraku nachází ve výšce téměř 39,5° nad jižním obzorem, zapadá po 23. hodině. Jasnost planety klesne na +0,4 mag a zdánlivý průměr kotoučku na 7,5".