HR logo HR digitální vydání

Merkur

V roce 2018 nastává sedm maximálních elongací Merkuru, čtyři západní a tři východní. První z největších západních elongací (23°) nastává 1. 1. ve 21 h SEČ. Na počátku občanského soumraku je Merkur ve výšce 8° nad jihovýchodním obzorem, jasnost činí -0,3 mag a v následujících dnech se nemění. Dne 13. 1. v 8 h SEČ nastává konjunkce (0,7°) Merkuru se Saturnem. Planety najdeme na počátku občanského soumraku v červáncích pouhé 4° nad jihovýchodním obzorem. Období viditelnosti tím prakticky končí. Dne 17. 2. ve 13 h SEČ nastává horní konjunkce se Sluncem.

Při následující maximální východní elongaci (18°) 15. 3. v 16 h SEČ nastává období nejlepší viditelnosti Merkuru na večerní obloze. Začíná se objevovat okolo 1. 3. v blízkosti Venuše. Dne 4. 3. v 19 h SEČ nastává konjunkce obou planet (1,1°). Merkur bude toho večera na konci občanského soumraku ve výšce 5° nad západním obzorem. Jasnost má -1,3 mag. V následujících dnech stoupá nad obzor, jasnost ovšem klesá – v době maximální elongace, kdy Merkur na konci občanského soumraku dosahuje výšky 10,5° nad obzorem, je jasnost už jen -0,3 mag. Do 22. 3. klesne na +1,2 mag a tím toto období viditelnosti končí, 1. 4. v 19 h SEČ se Merkur ocitá v dolní konjunkci se Sluncem.

Během následující největší západní elongace (27°) 29. 4. v 19 h SEČ a největší východní elongace (26°) 12. 7. v 6 h SEČ mezi nimiž 6. 6. ve 3 h SEČ nastává horní konjunkce se Sluncem, je Merkur nepozorovatelný.

Po dolní konjunkci se Sluncem 9. 8. ve 3 h SEČ přichází další období viditelnosti Merkuru na ranní obloze na přelomu srpna a září. Okolo 24. 8. planeta dosáhne +0,4 mag a dále zjasňuje. Při největší západní elongaci (18°), jež nastává 26. 8. ve 22 h SEČ, ji na začátku občanského soumraku najdeme necelých 10° nad východním obzorem a v následujících dnech výška klesá. Viditelnost končí kolem 11. 9., kdy Merkur dosáhne jasnosti -1,4 mag, ale na počátku občanského soumraku stoupá jen do výšky 3° nad obzorem. Horní konjunkce se Sluncem poté nastává 21. 9. ve 3 h SEČ a při maximální východní elongaci (23°) 6. 11. v 16 h SEČ, bude kvůli nízké deklinaci Merkur nepozorovatelný.

Naposledy letos Merkur uvidíme na ranní obloze v prosinci. Dne 7. 12. jasnost planety stoupne na +0,4 mag. Na začátku občanského soumraku ji najdeme ve výšce 8,5° nad jihovýchodním obzorem. Největší západní elongace (21°) dosáhne 15. 12. ve 13 h SEČ. V té době bude Merkur na počátku občanského soumraku stoupat do výšky necelých 10° nad obzorem. Jasnost -0,4 mag se do konce roku už nezmění. Dne 21. 12. dojde ke konjunkci (0,8°) s Jupiterem a 31. 12. se bude Merkur na počátku občanského soumraku ztrácet v červáncích ve výšce 4° nad jihovýchodním obzorem.