HR logo HR digitální vydání

Venuše

Venuše

Na začátku roku 2018 je planeta Venuše zcela nepozorovatelná. Dne 9. 1. v 8 h SEČ se ocitá v horní konjunkci se Sluncem, a to v souhvězdí Střelce. Pohybuje se přímo a pokračuje přes souhvězdí Kozoroha a Vodnáře do Ryb, kde na začátku března začíná být pozorovatelná jako Večernice nízko nad západním obzorem společně s Merkurem. Vzájemná konjunkce (1,1°) těchto planet nastává 4. 3. v 19 h SEČ. Ještě těsnější setkání (0,1°) čeká Venuši 29. 3. ve 2 h SEČ s Uranem. My budeme moci přiblížení obou planet pozorovat večer 28. 3. nízko nad západním obzorem.

Příznivé podmínky pro pozorování Venuše na večerní obloze trvají v průběhu celého jara a částečně také léta. Venuše na obloze zpočátku rychle stoupá, v dubnu a květnu, kdy dosahuje deklinace +25°, je nad obzorem až do začátku astronomické noci. Na přelomu dubna a května ji na konci občanského soumraku uvidíme ve výšce 15° nad západním obzorem. Zjasňuje jen pozvolna. I přes absenci astronomické noci v červnu a výrazně klesající deklinaci v červenci a srpnu je Venuše pořád pozorovatelná, postupně však ve stále menší výšce nad obzorem. Z Ryb se posouvá dále souhvězdími Berana, Býka, Blíženců, Raka a Lva, kde 10. 7. v 5 h SEČ nastává konjunkce (1,0°) s α Leo. Pokračuje do Panny, kde se 17. 8. v 18 h SEČ ocitá v největší východní elongaci (46° od Slunce). Tehdy je však na konci občanského soumraku už jen ve výšce 5,5° nad západním obzorem.

Dne 1. 9. v 19 h SEČ je Venuše v konjunkci (1,3°) s α Vir a 21. 9. ve 13 h SEČ dosahuje maximální jasnosti -4,6 mag, ale v důsledku nízké deklinace se právě v září stává nepozorovatelnou. Dne 5. 10. v 5 h SEČ je Venuše stacionární ve Vahách a začíná se vracet zpětným pohybem do Panny, kde 26. 10. v 15 h SEČ nastává dolní konjunkce se Sluncem.

Pozorovatelnou na ranní obloze se Venuše stává v polovině listopadu. Dne 14. 11. ve 4 h SEČ je opět v zastávce a poté se až do konce roku pohybuje přímo. Téhož dne se Venuše také ocitá v nejmenší úhlové vzdálenosti od α Vir, konjunkce se Spikou však nenastává – pouze kvazikonjunkce v délce, a to 16. 11. ve 12 h SEČ. Venuše poté strmě stoupá k vyšším deklinacím a znovu zjasňuje, takže už na přelomu listopadu a prosince je nápadnou Jitřenkou vysoko nad jihovýchodním obzorem. Její přítomnost na obloze zasahuje hluboko do astronomické noci. Maximální jasnosti -4,7 mag dosahuje 2. 12. v 6 h SEČ.

Z Panny se Venuše v polovině prosince opět přesouvá do souhvězdí Vah, kde ji v samotném závěru roku najdeme na počátku občanského soumraku ve výšce 22° nad jiho-jihovýchodním obzorem společně s Jupiterem a Měsícem.