HR logo HR digitální vydání

Mars

Mars budeme moci na obloze sledovat až ve druhé polovině roku, neboť počátek roku zastihne planetu těsně před konjunkcí se Sluncem. Planeta se bude po celý rok pohybovat prográdně, tj. ve směru denního pohybu nebeské sféry. Na počátku roku najdeme Mars v souhvězdí Střelce. Bude se nacházet jen 8° od Slunce a zapadne s koncem soumraku, bude proto nepozorovatelný. Planeta se navíc bude nacházet ve velké vzdálenosti od Země. Dne 8.1. v 1 h SEČ dosáhne svého maxima, 2,379 AU. Elongace planety se bude nadále zmenšovat a 4. 2. v 18 h SEČ dojde k její konjunkci se Sluncem. První příležitost ke spatření Marsu budeme mít v roce 2011 až v polovině června, kdy se za soumraku dostane 5° nad východní obzor. Nalezneme jej v souhvězdí Býka, jen 0,5 jižně od ekliptiky, kterou překračuje v první polovině července. Jeho jasnost však bude dosahovat pouze +1,3 mag a úhlový průměr kotoučku jen mírně přesáhne 4“. To je jen dvojnásobek hodnoty dobrého seeingu, takže v dalekohledu budou na jeho povrchu jen stěží pozorovatelné jakékoli detaily.

Elongace planety se však bude postupně zvětšovat a bude vycházet stále dříve, její pozorovatelnost bude proto stále lepší. Na počátku srpna vstoupí Mars do souhvězdí Blíženců, odkud v polovině září vystoupí do souhvězdí Raka, kde setrvá až do druhé poloviny října. Poté se bude Mars až do konce roku pohybovat souhvězdím Lva. Od počátku října bude planeta pozorovatelná po celou druhou polovinu noci a na počátku prosince se ráno před soumrakem dostane až do výšky 50° nad jižní obzor. Jasnost planety bude stále pouze +0,9 mag, úhlový průměr kotoučku naroste na 7“.

K jediné konjunkci s Měsícem, která bude pozorovatelná v noci, dojde 22. 10. v 1 h SEČ. Konjunkce proběhne těsně nad východním obzorem, Mars se bude nacházet jen ve výšce 7° a srpek Měsíce 4 dny před novem se bude nacházet 6,5° jižně.

Ve druhé polovině května dojde krátce po sobě ke dvěma konjunkcím s planetami: 21. 5. ve 2 h SEČ to bude konjunkce s Merkurem (Merkur 2° jižně) a 22. 5. v 16 h SEČ dojde ke konjunkci Marsu s Venuší (Venuše 1° jižně). Obě konjunkce nebudou bohužel pozorovatelné a ani seskupení všech tří planet nevyjde před počátkem soumraku ráno nad obzor. Ke konjunkci s Jupiterem dojde 1. 5. ve 12 h SEČ. Konjunkce bude velmi těsná (Jupiter jen 24´ jižně), ale ani toto seskupení planet nevyjde do počátku soumraku nad obzor.

Z jasných hvězd dojde 6.7. v 8 h SEČ ke konjukci s Aldebaranem (Aledebaran 5,5° jižně). K samotné konjunkci již dojde za dne, těsně před rozedněním však obě tělesa vyjdou nevysoko nad obzor. Dne 23. 7. v 6 h SEČ dojde ke konjunkci Marsu s b Tau (Elnath, 5° severně). Obě tělesa budeme moci sledovat přibližně 3 h před konjunkcí asi 15° nad východním obzorem. Další dvě konjunkce již budou bez problémů pozorovatelné. Dne 10. 9. ve 3 h SEČ dojde ke konjunkci s Polluxem (Pollux 6° severně) a 10. 11. v 6 h SEČ nastane konjunkce s Regulem (Regulus 1,5° jižně).