HR logo HR digitální vydání

Saturn

Na počátku roku Saturn vychází krátce po půlnoci a do soumraku se dostane 35° nad jižní obzor. Najdeme jej v souhvězdí Panny, kde se bude pohybovat celý rok asi 2,5° severně od ekliptiky. Jeho jasnost dosahuje +0,8 mag a postupně roste. Planeta se bude na počátku roku pohybovat prográdně, ale již 27. 1. v 9 h SEČ bude stacionární a začne se pohybovat zpětně. Její úhlová vzdálenost od Slunce stále poroste a planeta bude vycházet stále dříve. Na počátku března vychází již dvě hodiny po setmění a je pozorovatelná po celý zbytek noci. Opozice se sluncem připadá na 4. 4. v 1 h SEČ a jen hodinu před tím se nejvíce přiblíží Zemi na vzdálenost 8,614 AU. Její jasnost dosáhne maxima (+0,4 mag) a bude pozorovatelná po celou noc, bohužel se však kvůli malé deklinaci (−3°) dostane maximálně 37° nad obzor.

Poté se bude její úhlová vzdálenost od Slunce postupně snižovat a v polovině května ji po setmění najdeme nad jižním obzorem. 14. 6. v 6 h SEČ bude planeta opět v zastávce a začne se pohybovat přímo. Období vhodné k pozorování planety končí na počátku září, kdy se planeta na konci soumraku bude nacházet jen 6° nad západním obzorem. Konjunkce se Sluncem připadne na 13. 10 v 22 h SEČ, o hodinu později dosáhne Saturn maximální vzdálenosti od Země - 10,666 AU.

Planetu budeme poté moci pozorovat až na konci října, kdy se na počátku soumraku vyhoupne 6° nad východní obzor. Její úhlová vzdálenost od Slunce poroste, planeta bude vycházet stále dříve a na konci roku ji před rozedněním najdeme přes 30° nad jihem.

Z konjunkcí s Měsícem bude dobře pozorovatelné dvě. První nastane 21. 3. v 1 h SEČ. Úhlová vzdálenost obou těles však bude veliká, Měsíc se bude nacházet 8° jižně. Stejný případ nastane 10. 6. ve 22 h SEČ.

Z konjunkcí s planetami nebude nad obzorem pozorovatelná žádná. Na počátku roku budeme moci pozorovat volnější seskupení Merkuru, Měsíce, Venuše a Saturnu. Planety se v uvedeném pořadí od východu rozprostřou mezi jihovýchodním a jižním obzorem.

Z hvězd jasnějších +3,0 mag dojde 31. 10. 6 h SEČ k pozorovatelné konjunkci se Spikou (a Vir, Saturn 4,5° severně).

Dne 9. 6. dojde k těsnému přiblížení Saturnu k hvězdě g Vir (Porrima, +3,4 mag, Saturn jen 15´ jižně).