HR logo HR digitální vydání

Venuše

Z hlediska pozorovatelnosti planety není rok 2011 příliš příznivý, planetu lze v noci sledovat jen na počátku roku jako jitřenku. Na 8. 1. připadá okamžik její maximální západní elongace (úhlová vzdálenost od Slunce V 47°) a planeta se před počátkem občanského soumraku dostane až 20° nad jihovýchodní obzor, kde ji nalezneme na hranici souhvězdí Vah a Štíra, kterými prochází asi 3° severně od ekliptiky. Její jasnost v tomto období dosahuje maxima -4,5 mag. V dalekohledu ji můžeme pozorovat jako polovinu kotoučku o úhlovém průměru 25“.

Poté se planeta zvolna přibližuje ke Slunci a zároveň vzdaluje od Země. Projde postupně souhvězdími Hadonoše a Střelce a v polovině března ji zastihneme v Kozorohu. V této době zároveň končí období její dobré pozorovatelnosti. Její jasnost klesá na -4 mag a planeta na počátku soumraku vychází jen 5° nad obzor. Její maximální výška poté nadále klesá a planeta je již pozorovatelná pouze ve dne dalekohledem, ve kterém se bude jevit jako dorůstající kotouček o úhlovém průměru pod 15“. Na konci května již za soumraku vůbec nevychází nad obzor. Na 16. 8. ve 13 h SEČ připadá okamžik její horní konjunkce, v tomto období není planeta pozorovatelná ani ve dne dalekohledem. Předtím se 13.8. v 10 h SEČ nejvíce vzdálí od Země, a to na 1,731 AU.

Planeta se poté pohybuje na východ od Slunce, ale až do počátku listopadu se za soumraku neobjeví nad obzorem. Jako večernici budeme moci poprvé Venuši pozorovat na konci listopadu, kdy se na konci soumraku vyhoupne 5° nad jihozápadní obzor. Nalezneme ji v souhvězdí Střelce, odkud se 20. 12. přesune do souhvězdí Kozoroha. Její výška nad obzorem bude poté nadále stoupat a na samém konci roku ji najdeme již 15° nad obzorem.

Konjunkce planety s Měsícem nastávají bohužel všechny buď ve dne, nebo pod obzorem. Těsně pod obzorem nastane hned první konjunkce tohoto roku, kdy se Venuše dostane 3,5° severně od Měsíce ve stáří 3 dny před novem. Obě tělesa se dostanou nad obzor necelou hodinu po konjunkci. Konjunkce s dalšími planetami nastávají všechny za denního světla. Pro dalekohled by mohla být zajímavá konjunkce s Jupiterem, která nastává 11. 5. v 10 h SEČ. Úhlová vzdálenost obou těles bude pouhých 36´ a v dalekohledu s malým zvětšením by obě tělesa měla být společně patrná. Přitom jen den předtím dojde ke konjunkci Venuše s Merkurem, a tak dojde k seskupení všech tří planet, které však bude na ranní obloze díky brzkému východu Slunce pouhým okem nepozorovatelné. Stejně tak nepozorovatelné jsou konjunkce s jasnými hvězdami, které nastávají buď ve dne, nebo pod obzorem.

Podkapitoly: