HR logo HR digitální vydání

Jupiter

Na počátku roku spatříme planetu Jupiter večer asi 40° nad jižním obzorem v souhvězdí Ryb. Půjde o nejjasnější těleso na večerní obloze (−2,4 mag). Planeta se bude pohybovat prográdně, její úhlová vzdálenost od Slunce však bude klesat. Pozorovací okno končí kolem 20. 3., kdy se planeta na konci soumraku dostane 5° nad západní obzor. Krátce předtím (24.2. – 8.3.) projde malou částí souhvězdí Velryby. Ke konjunkci se Sluncem dojde 6. 4. v 16 h SEČ a jen od dva dny později dosáhne planeta maximální vzdálenosti od Slunce. Dne 8. 4. ve 3 h SEČ ji bude od Země dělit vzdálenost 5,949 AU.

Po celý duben se bude planeta pohybovat v blízkosti Slunce a první možnost k jejímu pozorování budeme mít až ve druhé polovině května. Jupiter najdeme na ranní obloze 5° nad východním obzorem jako objekt s jasností -2,1 mag. Bude se nacházet stále v souhvězdí Ryb, ale již 7. 6. vstoupí do souhvězdí Berana, ve kterém setrvá téměř do konce roku. Úhlová vzdálenost Jupiteru od Slunce se bude stále zvyšovat a planeta bude vycházet stále dříve. Od poloviny července bude vycházet již před půlnocí a od počátku září ji budeme moci pozorovat téměř po celou noc. Denní pohyb Jupiteru mezi hvězdami se bude postupně zpomalovat a 30. 8. v 19 h SEČ bude planeta v zastávce. Poté se Jupiterbude pohybovat retrográdně. Okamžik opozice se Sluncem připadne na 29. 10. ve 3 h SEČ, dva dny předtím, 27. 10. ve 20. h SEČ se Jupiter nejvíce přiblíží Zemi. Jeho vzdálenost bude činit 3,97 AU a jeho jasnost dosáhne maxima, −2,9 mag. V té době najdeme Jupiter večer nad východním obzorem a planeta bude pozorovatelná po celou noc. Její výška na konci soumraku se bude nadále zvyšovat a na počátku prosince ji po západu Slunce najdeme již 30° nad východním obzorem. Dne 4. 12. se vrátí zpět do souhvězdí Ryb, kde setrvá do konce roku. 26. 12. bude planeta stacionární a začne se pohybovat opět prográdně, proti směru denního pohybu oblohy.

Z konjunkcí Jupiteru s planetami bude pozorovatelná pouze ta s Merkurem, ke konjunkci s Venuší dojde za denního světla a konjunkce s Marsem nastane pod obzorem. Více o jednotlivých úkazech naleznete na stránkách věnovaných příslušným planetám blíže ke Slunci. Pro malý dalekohled bude jistě zajímavá konjunkce Jupiteru s Uranem. Dojde k ní sice za denního světla (2. 1. v 15 h SEČ, Jupiter 0,5° jižně), díky pomalému pohybu obou planet však bude těsná formace pozorovatelná i v období cca jednoho týdne okolo vlastní konjunkce.

Zajímavé konjunkce Jupiteru s jasnějšími hvězdami nebudou pozorovatelné. Po celý rok se bude planeta pohybovat mezi souhvězdím Ryb a kozoroha, tady částí oblohy, která je na jasnější hvězdy velmi chudá. Z hvězd jasnějších než +3 mag dojde 8. 2. v 13 h k úhlově velmi vzdálené konjunkcí s hvězdou g Peg (Algendib, Jupiter 15° jižně), 7.6 v 5 h SEČ a 17. 12. ve 20 h SEČ s hvězdou b Ari (Sheratan, Jupiter 10° jižně) a 24.6. v 10 h SEČ a 10.11. v 0 h SEČ s hvězdou a Ari (Hamal, Jupiter 12° jižně).