HR logo HR digitální vydání

Merkur

Planetu Merkur můžeme nejlépe pozorovat v obdobích, kdy se úhlově nejvíce vzdaluje od Slunce, tedy v období maximálních elongací. V roce 2011 nastává celkem 7 maximálních elongací, z toho jsou 4 západní a 3 východní. Při západní elongaci je planeta pozorovatelná ráno, při východní elongaci večer. Z hlediska pozorovatelnosti je nejpříznivější východní elongace 23. 3., kdy úhlová vzdálenost Merkuru od Slunce ΘM = 19° a na konci občanského soumraku najdeme Merkur 11° nad západním obzorem. K pozorování Merkuru je vhodné období od 11.3. do 29.3. Na počátku tohoto pozorovacího okna je planeta velmi jasná, její relativní magnituda dosahuje hodnoty -1,2. Poté však její jasnost rychle klesá, v maximální elongaci dosahuje 0,0 mag a na konci pozorovacího okna je již pouze +0,7 mag. Toto je v roce 2011 jediná příležitost, kdy budeme moci pozorovat Merkur večer, neboť ostatní východní elongace jsou velmi nepříznivé. Při elongaci 20. 7. sice úhlová vzdálenost Merkuru a Slunce dosahuje ročního maxima (ΘM = 27°), Merkur se však na konci občanského soumraku nachází jen 2° nad obzorem a je tedy prakticky nepozorovatelný. Stejně je tomu při elongaci 14. 11. (ΘM = 23°), kdy se Merkur na konci soumraku dostane jen 1° nad obzor.

Ráno je Merkur nejlépe pozorovatelný v období záříjové západní elongace, která nastává 3. 9. (ΘM = 22°). V tomto období lze Merkur sledovat nad východním obzorem od 29. 8. do 14. 9. Maximální výšky nad obzorem na počátku soumraku dosahuje při maximální elongaci, kdy jej najdeme 9,5° nad východním obzorem. Jeho jasnost je v té době -0,3 mag, poté rychle stoupá a na konci pozorovacího okna dosahuje -1,2 mag.

Méně příznivá je prosincová elongace, která nastává 23. 12. (ΘM = 22°). V pozorovacím okně od 14. 12. do 30. 12. se Merkur dostává na počátku občanského soumraku až 9° nad obzor, jeho maximální jasnost však dosahuje pouze -0,4 mag. Šanci spatřit planetu za rozbřesku budemem mít také na samém začátku roku. Maximální západní elongace nastává 9. 1. (ΘM = 23°) a Merkur je pozorovatelný přibližně od 1. 1. do 15. 1. Maximální výšky nad obzorem na počátku občanského soumraku dosahuje 3. 1. (8°), planeta však dosahuje jasnosti pouze -0.2 mag. Při západní elongaci 7. 5. je sice úhlová vzdálenost Merkuru a Slunce ΘM = 27°, kvůli nepříznivému rozdílu deklinací obou těles se však Merkur do začátku občanského soumraku vůbec nedostane nad obzor.

Merkur se v roce 2011 nejvíce vzdaluje od Země 17. 2. v 18 h SEČ (1,394 AU), 13. 6. v 6 h SEČ (1,323 AU) a 6. 10. ve 13 h SEČ (1,416 AU). Okamžiky největšího přiblížení připadají na 13. 4. v 7 h SEČ (0,579 AU), 13. 8. v 19 h SEČ (0,605 AU) a 4. 12. v 5 h SEČ (0,678).

K jediné konjunkci s Měsícem, která v období soumraku nastává nad obzorem, dojde 5. 3. v 19 hodin 12 minut SEČ. Merkur se však bude nacházet jen 4° nad obzorem a Měsíc bude pouze necelý den po novu. Pouhým okem bude proto úkaz nepozorovatelný.

Dne 16. 3. v 18 hodin 25 minut SEČ dojde ke konjunkci Merkuru s Jupiterem (Jupiter 2° jižně). Přiblížení obou planet by mělo být pozorovatelné, neboť k němu dochází v období maximální elongace a na konci občanského soumraku se bude Merkur nacházet přes 9° nad západním obzorem.

Podkapitoly: