HR logo HR digitální vydání

Uran

Planetu Uran najdeme na počátku roku večer po západu Slunce 35° nad jižním obzorem, v těsné blízkosti planety Jupiter. Na vyhledání planety postačí malý dalekohled či triedr. Mezi oběma planetami dojde 2. 1. ke konjunkci, popsané v oddíle věnovaném Jupiteru. Období dobré pozorovatelnosti Uranu končí na počátku března, kdy se na konci soumraku objeví jen 8° nad západním obzorem. Konjunkce se Sluncem připadá na 21. 3. ve 13 h SEČ, den poté, 22. 3. v 11 h SEČ, se planeta nejvíce vzdálí od Země na 21,083 AU. Znovu planetu spatříme až na počátku června, kdy se na počátku nautického soumraku dostane asi 8° nad východní obzor. Její viditelnost se bude postupně zlepšovat a v období kolem opozice se Sluncem (nastává 26. 9. v 1 h SEČ) bude pozorovatelná po celou noc. Den předtím, 25. 9. v 6 h SEČ se Uran nejvíce přiblíží k Zemi, od které jej bude dělit vzdálenost 19,078 AU.

Planeta bude dále pozorovatelná až do konce roku, v prosinci již jen v první polovině noci.

Planeta Uran se bude po celý rok pohybovat v souhvězdí Ryb. Od počátku roku se pohybuje prográdně, 9. 4. překračuje rovník a 10. 7. v 9 h SEČ je stacionární. Poté se až do prosince pohybuje retrográdně, 10. 12. v 16 h SEČ je opět v zastávce a poté se pohybuje přímo.

Podkapitoly: